ESTUDANTIL UVIGO SPACELAB infórmate sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser recabados pola navegación ou contratación de servicios a través dos sitios Web *.uvigospacelab.space e derivados. *.uvigospacelab.space e derivados .

Neste sentido, o Titular garantiza o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflexada na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regramento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable

 • Titular: ESTUDANTIL UVIGO SPACELABS
 • NIF/CIF: G02759801
 • Domicilio: R.MAXWELL S/N CAMPUS UNIV LAGOAS-MARCOSENDE, 36310, VIGO,PONTEVEDRA
 • Correo electrónico: contact @ uvigospacelab.space
 • Sitio Web: *.uvigospacelab.space e derivados 

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regramento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requerirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que te informará previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitarache só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que vos solicita.
 • Principio de limitación do plazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para a fin ou as fins do tratamento.
  O Titular informarate do prazo de conservación correspondente según a finalidade. No caso de subscripcións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantizada. Debes saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navigar por *.uvigospacelab.space e derivados non é necesario que facilites ningún dato persoal. Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

 

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao realizar un comentario nun artigo ou páxina.
 • Ao inscribirte nun formulario de subscripción ou boletín que o titular xestiona con MailChimp.

Os teus dereitos

O titular infórmate que sobre os teus datos persoais tés dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almaceados.
 • Solicitar unha rectificación ou cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerte ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándollo directamente ao Titular, o que significa que calqueira cliente, subscriptor ou colaborador que facilitara os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almaceados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tés que enviar un correo electrónico a contact @ uvigospacelab.space xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

Tés dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che concernen infrinxe o Regramento.

Finalidade do tratamento de datos personais

Cuando te conectas al sitio Web para mandar un correo al Titular, te suscribes a su boletín o realizas una contratación, estás facilitando información de carácter personal de la que el responsable es el Titular. Esta información puede incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre y apellidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al facilitar esta información, das tu consentimiento para que tu información sea recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por superadmin.es , sólo como se describe en el Aviso Legal y en la presente Política de Privacidad.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente según o sistema de captura de información:

 

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio Web coa finalidade de responder as túas consultas.
  Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta ás túas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída no sitio Web, os servicios que se prestan a través do sitio Web, o tratamento dos teus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluidos no sitio Web, así como calqueira outra consulta que poidas ter e que no estea suxeita ás condicións do sitio Web ou da contratación.
 • Formularios de subscripción a contidos: O Titular solicita os seguintes datos persoais: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono e dirección do teu sitio web para xestionar a lista de subscripcións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais.
  Os datos que facilites ao Titular estarán ubicados nos servidores de The Rocket Science Group LLC d/b/a, con domicilio en EEUU (Mailchimp).

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os teus datos persoais:

 • Para garantizar o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenrolo de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantizar a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servicios que ofrece este sitio Web.
 • Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no teu ordenador cando navegas polo sitio Web cuxas caracterísiticas e finalidade estean detalladas na Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presencia en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexirase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaras previamente.

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestes enlaces:

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presencia na rede social, informarte das súas actividades, produtos ou servicios, así como para calqueira outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfiles de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa pérdida, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio Web está aloxado en OVHcloud. A seguridade dos teus datos está garantizada, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluir contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.).O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitaras a outra web.

Estes sitios Web poden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacea no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento

Para contactar co Titular, subscríbete a un boletín ou realiza comentarios neste sitio Web tés que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos personais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.

Conservación de datos personais

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos personais

 • Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a , con domicilio en EEUU.
  Encontrarás máis información en: https://mailchimp.com
  The Rocket Science Group LLC d/b/a trata os datos coa finalidade de prestar os seus servicios de email o Titulareting ao Titular.
 • Google Analytics é un servicio de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Encontrarás máis información en: https://analytics.google.com
  Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto ubicados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio Web. A información que xera a cookie acerca do uso do sitio Web (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan de cookies publicitarias.

Al navegar por *.uvigospacelab.space e derivados pódense recoller datos non identificativos, que poden incluir, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servicios e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio Web utiliza os seguintes servicios de análise de terceiros:

 

 • Google Analytics

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estadísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recopilar información demográfica.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantenelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio Web eres o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas ao sitio exonerando a Titular de calqueira responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario del sitio Web declaras estar informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consintes o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tés que enviar un correo electrónico a contact @ uvigospacelab.space xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio dos teus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obligado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular reserva o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Galego